Privacy- en cookieverklaring

Terberg Business Mobility waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in vereenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Laten we beginnen bij het begin

Als u als klant en/of als zakelijke leaserijder gebruik maakt van de diensten van Terberg Business Mobility, als u onze website www.terbergbusinessmobility.nl bezoekt of gebruik maakt van onze Mijn Mobility-omgeving, als u heeft gereageerd op één van onze vacatures of als u een open sollicitatie heeft ingestuurd, dan verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u. In deze privacy- en cookieverklaring leest u hoe Terberg Business Mobility met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Terberg Business Mobility is onderdeel van Terberg Business Lease Group B.V., Eendrachtlaan 280 (3526 LB), Utrecht. Terberg Business Lease Group B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

post: Terberg Business Mobility, Postbus 3046, 3502 GA Utrecht
telefoon: 030- 2884774
e-mail: customercare@terbergbusinessmobility.nl

Klanten van Terberg Business Mobility zijn, voor zover ze toegang tot uw persoonsgegevens hebben, daarvoor zelf verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze Mijn Mobility-omgeving:

 • Het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website of de Mijn Mobilityomgeving bezoekt
 • Gegevens over hoe u de website of de Mijn Mobility-omgeving gebruikt
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw (tijdelijke) wachtwoord
 • Persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn naar aanleiding van het gebruik van social media-functies
 • Gegevens over de aan u getoonde advertenties
 • Gegevens die u zelf op de website of in uw Mijn Mobility-omgeving invoert
 • Inhoud van contactverzoeken
 • Cookies of andere gegevens of code op uw computer, gebruikt om uw apparaat te herkennen

Als u een zakelijke klant van Terberg Business Mobility bent:

 • Contactgegevens en contactpersonen
 • Bedrijfsgegevens, zoals KvK-nummer, omvang wagenpark
 • Financiële gegevens, zoals bankrekening(en) en kredietinformatie
 • Correspondentie met ons
 • Gegevens over het gebruik van onze diensten
 • Gegevens uit de leaseovereenkomst
 • Gegevens over brandstofverbruik, laadgedrag en onderhoud
 • Gegevens over ongevallen, schades en pechhulp
 • Gegevens over verkeersovertredingen
 • Gegevens over het gebruik van vervangend vervoer
 • Uw communicatievoorkeuren
 • De door u verleende toestemming om u een nieuwsbrief te sturen
 • Of u de nieuwsbrief opent, en waar u klikt in de nieuwsbrief

Als u een zakelijke leaserijder bent van een voertuig van Terberg Business Mobility:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsgegevens
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw (tijdelijke) wachtwoord
 • Kentekennummer
 • Kilometerstand
 • Brandstofverbruik en/of laadgedrag
 • Categorie in autoregeling
 • Locatiegegevens (indien het voertuig over een Boardcomputer beschikt)
 • Uw communicatievoorkeuren
 • De door u verleende toestemming om u een nieuwsbrief te sturen
 • Of u de nieuwsbrief opent, en waar u klikt in de nieuwsbrief
 • Uw functie
 • Rijbewijs
 • Brandstof- en/of laadpasgegevens
 • Gegevens over schades en pechgevallen
 • Gegevens over verkeersovertredingen
 • Gegevens over het gebruik van vervangend vervoer
 • Gegevens over onderhoud aan het voertuig

Als u bij Terberg Business Mobility solliciteert:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Uw voorkeur voor een vacature
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie
 • Correspondentie met ons

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u als zakelijke klant met ons een leaseovereenkomst sluit of gaat sluiten, dan verwerken we persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst, waaronder contactgegevens, bedrijfsgegevens, de omvang van het wagenpark en financiële gegevens, zoals bankrekening(en) en kredietinformatie. Daarnaast verwerken wij een aantal persoonsgegevens zoals factuurgegevens, de fiscale waarde en de gebruiksperiode van het voertuig, het rijbewijs van berijders of gegevens over verkeersovertredingen, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van belasting- of verkeerswetgeving.

Ook verwerken wij sommige persoonsgegevens, omdat we daarvoor, in de woorden van de AVG, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl uw privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar uw privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde. Als uw werkgever een leaseovereenkomst met ons heeft gesloten dan verwerken wij uw persoonsgegevens als berijder op grond van ons gerechtvaardigd belang (het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever).

De gegevens die wij in sommige gevallen via de zogeheten Boardcomputer verzamelen, worden ook verwerkt met de rechtsgrond gerechtvaardigd belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van de locatie van het voertuig, de snelheid en de afgelegde route in geval van een misdrijf, zoals diefstal of vandalisme, het afwikkelen van schades en het vaststellen van aansprakelijkheid bij een ongeval.

Tenslotte, als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens uw toestemming nodig hebben, zullen we die gegevens pas verwerken nadat we uw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen wanneer u die toestemming intrekt. Zo verwerken wij uw emailadres voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld alleen met uw toestemming.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze Mijn Mobility-omgeving, bij een sollicitatie, bij het aangaan van een (arbeids)overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst. Wij kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen van uw werkgever, als die een overeenkomst met ons aangaat.

Als u gebruik maakt van een voertuig van ons verkrijgen wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van het voertuig, de melding van ongevallen en schade, en de planning van reparaties.In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, van overheidsdiensten zoals de politie of de gemeente (bijvoorbeeld over bekeuringen en parkeerboetes), en van onze partners (bijvoorbeeld dealers, reparatiebedrijven, sleepdiensten).

Tenslotte verrijken wij door middel van cookies persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website of aan de Mijn Mobility-omgeving.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Terberg Business Mobility waarvan u gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze Mijn Mobility-omgeving:

 • Om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren
 • Om contact met ons op te kunnen nemen
 • Om inloggen in de Mijn Mobility-omgeving mogelijk te maken
 • Om downloads van content van de website mogelijk te maken
 • Om u offertes te kunnen sturen
 • Om uw vraag die is gesteld via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • Om delen via sociale media mogelijk te maken
 • Om de effectiviteit van reclamecampagnes op de website te beoordelen

Als u een zakelijke klant van Terberg Business Mobility bent:

 • Om contracten met u te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • Om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • Voor wagenparkrapportage
 • Om uw gegevens op te nemen in een prospectdatabase
 • Om uw kredietwaardigheid te toetsen
 • Voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van uw wensen
 • Om (gebruiks)trends te bepalen
 • Voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • Voor het afwikkelen van verkeers- en parkeerboetes
 • Voor het gebruik van brandstof- en laadpassen
 • Voor het vergelijken van brandstof- en laadgebruik
 • Voor het aanvragen van een overnameprijs van het voertuig
 • Om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • Om juridische procedures te kunnen voeren
 • Voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • Voor het verzenden van voor u relevantie informatie over mobiliteit, leasing, onze producten en bedrijfsvoering
 • Om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
 • Om een inschatting te maken van uw wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan uw gegevens koppelen
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief
 • Om mobiliteitsbudgetten te kunnen beheren
 • Om u te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Terberg Business Mobility
 • Voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons
 • Om te voldoen aan onze interne operationele eisen, waaronder onze financieringsarrangementen

Als u zakelijke berijder bent van een voertuig van Terberg Business Mobility:

 • Om contracten met uw werkgever te kunnen uitvoeren en beheren
 • Om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • Voor beheer en administratie
 • Voor wagenparkrapportage
 • Om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken
 • Om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • Om juridische procedures te kunnen voeren
 • Voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • Voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • Voor het inzien en het afwikkelen van verkeers- en parkeerboetes
 • Om pechhulp te kunnen verlenen
 • Voor het gebruik van brandstof- en laadpassen
 • Voor het geven van rijvaardigheidstrainingen
 • Om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
 • Om een inschatting te maken van uw wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan uw gegevens koppelen
 • Om onderhoud aan het voertuig te kunnen plannen
 • Voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op uw persoonlijke voorkeuren
 • Voor het reserveren van een vakantieauto
 • Voor het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring
 • Voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van uw wensen
 • Om (gebruiks)trends te bepalen
 • Voor het aanvragen van een overnameprijs van het voertuig
 • Om u via onze nieuwsbrief te wijzen op evenementen, speciale aanbiedingen en andere diensten van Terberg Business Mobility
 • Voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons

Als u bij Terberg Business Mobility solliciteert:

 • Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen
 • Om de sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren
 • Om het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst met u te kunnen voorbereiden

Cookies

Terberg Business Mobility en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer of op andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Terberg Business Mobility u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Terberg Business Mobility, als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google), kunnen cookies plaatsen op uw computer en op andere apparaten. Terberg Business Mobility onderscheidt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen, zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of hoeft in te loggen als u dat al eerder hebt gedaan.
 • Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics en de Visual Website Optimizer. Hiermee kan Terberg Business Mobility het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hierop aanpassen, zodat we u als (potentiële) klant nog beter van dienst kunnen zijn.
 • Marketing of targeting cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat op en buiten de Terberg Business Mobility website aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses. Tevens kan Terberg Business Mobility aanbiedingen niet meer laten zien als u er al gebruik van hebt gemaakt of als u ze al enkele keren hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Graag merken wij op dat u ook zonder cookies advertenties van Terberg Business Mobility tegen kunt komen.

Hier kunt u een overzicht vinden van de cookies die wij gebruiken.

Kunt u cookies verwijderen?

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Graag wijzen wij u erop dat het uitzetten van cookies het gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan. Wilt u adverteerders niet toestaan om uw gedrag te analyseren, dan kunt u dat aangeven op de website van Your Online Choices.

Aan welke derden verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen als dat op basis van huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren
 • U hier toestemming voor geeft
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden
  van een misdrijf)

De categorieën partijen aan wie wij uw persoonsgegevens (kunnen) verstrekken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Dealers
 • Wagenparkbeheerders
 • Reparatiebedrijven
 • Bedrijven die kredietwaardigheid toetsen
 • Incassobedrijven/gerechtsdeurwaarders
 • Andere entiteiten van de Royal Terberg Group
 • Partners die helpen om de dienstverlening binnen Royal Terberg Group mogelijk te maken
 • Financiers
 • Mobiliteitsdienstverleners
 • Verzekeraars

Als u als (bestuurder van) een VOF en/of een eenmanszaak een leaseovereenkomst met ons wil sluiten, laten wij eerst een creditcheck uitvoeren. Daarvoor worden uw financiële gegevens aan EDR Credit Services (EDR) verstrekt. Op basis van deze gegevens wordt geautomatiseerd bepaald of u in aanmerking komt voor het sluiten van een leaseovereenkomst of niet. Wilt u weten op basis waarvan het besluit is genomen? Dan kunt u een inzageverzoek doen bij EDR. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door EDR is het privacystatement van EDR van toepassing, dat u hier kunt vinden.

Onder omstandigheden zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie of de politie.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten Nederland verwerkt?

Teneinde onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Wij zijn ons ervan bewust dat het Privacy Shield door het Hof van Justitie van de Europese Unie ongeldig is verklaard. De praktische gevolgen hiervan moeten nog blijken. Wij zijn bezig met een onderzoek naar de effecten van dit besluit. Zodra hier meer duidelijkheid over is, passen wij onze werkwijze én onze privacy- en cookieverklaring zo nodig hierop aan.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Wij bewaren persoonsgegevens van zakelijke klanten en berijders voor de duur van de leaseovereenkomst en/of zolang u gebruik maakt van onze diensten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren. Zo is de fiscale bewaartermijn voor factuurgegevens, uw btw-nummer, het nummer van uw leaseovereenkomst en het kenteken zeven jaar.

Indien u een aanvraag doet via onze website, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang het nodig is om uw (aan)vraag af te handelen en contact met u op te nemen. De gegevens die wij via de eventuele Boardcomputer verzamelen, bewaren wij zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Als uw persoonsgegevens nodig
zijn voor het voeren van een juridische procedure, kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken, nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd (opnieuw) vrijkomt. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard
zolang dit noodzakelijk is, maar tot maximaal een jaar na het einde van uw dienstverband bij ons.

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld het verwerken van uw e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief, dan bewaren wij deze persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hanteren wij passende, technische en organisatorische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden beveiligd tegen verlies en/of tegen onrechtmatige verwerking. Hiervoor gebruiken wij verschillende beveiligingstechnieken, zoals beveiligde servers en firewalls.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten:

Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan Terberg Business Mobility, t.a.v. afdeling Customer Care, Postbus 3046, 3502 GA Utrecht of een e-mail sturen aan
customercare@terbergbusinessmobility.nl. In uw verzoek moet u zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of als er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen u na uitvoering van een verzoek tot
verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we u een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan uw verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten uw identiteit controleren om te voorkomen dat personen die daartoe geen recht hebben, uw gegevens kunnen verkrijgen. Als we niet (volledig) kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat u ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Waar kunt u een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wanneer u vragen heeft of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 030-28 84 774 of kunt u een e-mail sturen naar privacy@terbergbusinesslease.nl.

Is uw vraag of klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt u hier.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden, is in deze verklaring opgenomen.

Datum laatste wijziging: 25 okt 2022