Houtskoolovens voor gezinnen in Oeganda

Dit project levert naast de voordelen voor het klimaat ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Deze bijdrage resulteert in ontwikkelingen als werkgelegenheid, toegang tot schone en stabiele energievoorziening, verbetering van leef- en zorgomstandigheden, kennisoverdracht, armoedebestrijding en lokale milieuverbetering.

Bijna 3 miljard mensen in de wereld koken iedere dag op open vuur of op simpele houtskoolovens. De houtskool of het hout dat wordt gebruikt veroorzaakt giftige stoffen, rook en ook broeikasgassen. Bijna 2 miljoen mensen sterven jaarlijks door ziektes als gevolg van het inademen van rook binnenshuis. Het zoeken van hout en het inefficiënte koken gaan ten koste van andere huishoudelijke bezigheden, werk buitenshuis en de opvoeding van de kinderen. Kinderen moeten hierdoor regelmatig helpen in het huishouden, terwijl ze eigenlijk naar school horen te gaan.

In samenwerking met de lokale bevolking in Oeganda zijn efficiënte houtskoolovens ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor de armste huishoudens. Dit is mogelijk doordat Climate Neutral Group vooraf investeert in de productie van de houtskoolovens. Hiermee genereren we volume om inkoopprijzen van bijvoorbeeld metaal te verlagen, waardoor de houtskoolovens minder kosten en toegankelijk worden voor iedereen.

Het project maakt onderdeel uit van de wereldwijde VN campagne die zich hard maakt voor het toegankelijk maken van schone kooktoestellen. Door te compenseren met het project Cookstoves Oeganda sluit Terberg Business Mobility zich aan bij dit initiatief.