Nieuwe offertes en contracten

Wat u zal opvallen is de andere look-and-feel van de offertes en contracten van Terberg Business Mobility. Hierbij is vooral gelet op de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Voor het calculeren van de offertes zijn de relevante uitgangspunten en klantafspraken overgenomen uit het ‘oude’ systeem. Op één punt wordt hier voor nieuwe contracten van afgeweken:

  • Voor vervangend vervoer is nu een bedrag in de offerte opgenomen waarmee u het risico op kosten voor vervangend vervoer afkoopt bij ons. Door deze werkwijze krijgt u aan het einde van het leasecontract geen eindafrekening meer.

Lopende contracten worden in een volgende fase gemigreerd naar het nieuwe systeem. Daarover wordt u in een volgend bericht nader geïnformeerd.

Voorbeeld offerte