Tergbergportret0024 Min
BAAZ.nl

Nog veel vragen over CO2-registratie woon-werkverkeer en zakelijke reizen

Om de klimaatdoelen te halen, moet de CO2-uitstoot van alle mobiliteit omlaag. Daarom hebben bedrijven met meer dan honderd medewerkers vanaf 2023 te maken met een verplichte CO2-registratie voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Wat betekent dit voor hen en welke stappen zouden ze nu al moeten zetten?

Reizen van en naar het werk (woon-werkverkeer) en reizen die een werknemer voor de werkgever moet maken (zakelijke reizen), zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle uitstoot door mobiliteit in Nederland. De registratie van deze kilometers ligt al langer op tafel, maar door het lange formatieproces van het kabinet Rutte IV is de invoering verschoven van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Zo’n 8.000 bedrijven krijgen ermee te maken. “Het doel is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat werkgevers andere keuzes gaan maken of gaan bieden in werkgebonden personenmobiliteit”, vertelt Jeroen Geerts, Key Account Manager bij Terberg Business Mobility.

Werkgevers zullen langs drie lijnen keuzes moeten maken om hun CO2-uitstoot uit mobiliteitsbewegingen ter sprake te brengen. “In de kern komt dit neer op het niet meer doen van bepaalde dingen, ze minder te doen of door ze anders te doen. Daar zijn allerlei oplossingen voor en het is goed om daar al over na te denken. Er is nu alleen nog een meet- en rapportageplicht, maar vanaf 2026 krijgen deze bedrijven te maken met CO2-normen.”

Kilometers in beeld

Hoe breng je zakelijke mobiliteitsbewegingen en woon-werkkilometers in beeld? “Voor werknemers met een leaseauto gaat dat nog wel, deze kilometers worden al bijgehouden. De vraag is wel wat je gaat rapporteren. Als je priv├ękilometers fiscaal bijtelt, zul je deze bijvoorbeeld ook moeten bijhouden.” Het rapporteren zelf kan op verschillende manieren: via een module binnen het bestaande HR-softwarepakket bijvoorbeeld, maar er zijn ook ‘standalone’ tools die eventueel te koppelen zijn met het pakket van de werkgever. En dan is er nog het initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die een generieke registratietool online beschikbaar stelt.

Veel lastiger dan het bijhouden van kilometers voor leaserijders is het woon-werkverkeer van medewerkers die hiervoor hun eigen vervoersmiddel gebruiken. “Je loopt dan heel snel tegen vraagstukken rondom privacy aan. Want welke informatie mag je van een medewerker opvragen? Type auto, locaties? In ieder geval voor deze kilometers mogen werkgevers in 2023 nog een forfaitaire waarde aanhouden, om de registratie behapbaar te houden.”

Lees verder, Het gehele artikel is (tegen een kleine vergoeding) te downloaden op de website van Baaz.