Schade

Faq

Wat is IOV?

Wanneer er door een ongeval één van de inzittenden blijvend invalide raakt of overlijdt, kan er een beroep worden gedaan op de ongevallen inzittenden verzekering (OIV). Deze verzekeringsvorm keert een vast bedrag uit in geval van blijvende invaliditeit of overlijden, ongeacht of de bestuurder schuldig is aan het ongeval of niet. Er is geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.