Schade

Faq

Wanneer doet Terberg Business Mobility een beroep op het Waarborgfonds?

Als uw leaseauto door een andere auto of motorvoertuig is aangereden toen die geparkeerd stond. Daarnaast zijn er een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  1. U heeft binnen 7 dagen aangifte gedaan bij de politie na het constateren van de schade.
  2. U heeft getuigen die kunnen verklaren dat uw leaseauto onbeschadigd was toen u hem parkeerde en beschadigd was toen u de auto weer aantrof, zonder dat u ermee gereden heeft. Getuigen kunnen bijvoorbeeld familieleden, collega’s of buren zijn.
  3. U heeft het schadeaangifteformulier volledig ingevuld.
  4. Een verklaring van een expert die erkent dat de schade aan uw leaseauto mogelijk werd veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Deze expert moet echter wel eerst benoemd worden door het Waarborgfonds.