Schade

Faq

Waarom is het doen van een beroep op het Waarborgfonds van belang?

Wanneer de schade door het Waarborgfonds Motorverkeer wordt vergoed, dan is dit niet van invloed op uw schadebeeldverklaring. Wanneer u verzekerd bent bij Terberg Business Mobility dan crediteren wij direct het Eigen Risico.