Overig

Faq

Wat is er NIEUW toegevoegd aan de voorwaarden?

  1. De prijzen van vervangend vervoer worden bij een minimale wijziging van 5% niet langer aangepast op basis van de gemiddelde huurprijzen van de drie grootste verhuurmaatschappijen waarvan wij huurauto’s betrekken, maar op basis van het CBS-indexcijfer voor autolease.
  2. De Dekkingsbepalingen WA- en Cascoschade kunnen hier geraadpleegd worden.
  3. In artikel 11.6 is het gebruik van winterbanden beschreven.
  4. Op grond van artikel 11.7 kan een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van noodzakelijke reparatie – en onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig.
  5. Er is een aanpassing van artikel 20 nu wij ons niet langer als verwerker opstellen maar als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  6. Terberg Business Mobility heeft zich altijd al op grond van de wet op overmacht kunnen beroepen, maar in artikel 21 is deze bevoegdheid nu specifiek opgenomen.