Overig

Faq

Wat is de grondslag voor herziening van de algemene voorwaarden van Terberg Business Lease Group?

Op grond van artikel 33.5 van de algemene voorwaarden versie SFTL 022E zijn de algemene voorwaarden herzien.