Overig

Faq

Wat is VERWIJDERD uit de huidige voorwaarden?

  1. De mogelijkheid dat u zelf een verzekering kunt afsluiten, is niet meer in de algemene voorwaarden opgenomen. Als u dit wil, worden de betreffende bepalingen in de mantelovereenkomst of in een addendum opgenomen.
  2. Terberg Business Mobility mag de leaseprijs aanpassen als het werkelijk aantal gereden kilometers meer dan tien procent afwijkt van het in de leaseovereenkomst afgesproken aantal kilometers. De toevoeging dat dit pas na 6 maanden vanaf de ingangsdatum van de leaseovereenkomst zou kunnen, is weggehaald. Dit maakt voor u echter niet uit, nu zowel in de algemene voorwaarden versie ALGVWBL2018 als ook in de herziene algemene voorwaarden is opgenomen dat de aanpassing met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de leaseovereenkomst plaatsvindt.
  3. De algemene voorwaarden zijn ingekort door de Brandstofvoorwaarden in een apart document op te nemen. Wij hebben direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Brandstofvoorwaarden aan te passen op het toenemende gebruik van elektrische auto’s.
    De Brandstofvoorwaarden kunt u hier vinden.