Overig

Faq

Wat is er NIEUW toegevoegd aan de voorwaarden?

 1. In artikel 4.4 hebben wij uiteengezet wat er zoal in de leaseprijs is opgenomen, zoals bijvoorbeeld de eerste verstrekte kentekenleges en de houderschapsbelasting.
 2. Wanneer het nieuwe leasevoertuig bij de dealer gereed staat en u bent niet direct in staat om het voertuig de betreffende dag op te halen, gaat de leaseperiode pas in na vijf dagen.
 3. In artikel 6 hebben wij de procedure over bestelling en aflevering van het voertuig beschreven. Zo worden annuleringskosten en administratiekosten in rekening gebracht, wanneer de bestelling van het voertuig wordt geannuleerd voordat het voertuig is geleverd. De procedure voor een bestelling kan worden opgeschort, wanneer u in gebreke blijft met betrekking tot verplichtingen uit eerder met ons afgesloten leaseovereenkomsten .
 4. In de maand december vinden geen afleveringen van nieuwe voertuigen plaats, tenzij wij dat schriftelijk met u afspreken. Wij beslissen wanneer de kentekenaanvraag en de tenaamstelling van het voertuig plaatsvindt.
 5. Wanneer u het voertuig zonder onze toestemming in ontvangst neemt, mogen wij de daaruit voortvloeiende kosten bij u in rekening brengen.
 6. Als er sprake is van excessieve onderhouds- of herstelkosten mogen wij voor de verdere duur van de leaseovereenkomst tijdelijk of permanent het betreffende leasevoertuig vervangen door een voertuig van een gelijk of nagenoeg gelijk type.
 7. De Dekkingsbepalingen WA- en Cascoschade heeft u van ons ontvangen en kunt u ook hier raadplegen.
 8. In artikel 11.6 is het gebruik van winterbanden beschreven.
 9. Op grond van artikel 11.7 kan een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van noodzakelijke reparatie – en onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig.
 10. In artikel 17 beschrijven wij het gebruik van pechhulp wanneer u niet met het voertuig kunt doorrijden.
 11. Het ter beschikking stellen van voorloop-, naloop- en shortleasevoertuigen is uitgebreid beschreven in artikel 18.
 12. Voor het leasen van een bestelvoertuig vindt u in artikel 19 de specifieke voorwaarden.
 13. Terberg Business Mobility heeft zich altijd al op grond van de wet op overmacht kunnen beroepen, maar in artikel 21 is deze bevoegdheid nu specifiek opgenomen.