Overig

Faq

Wat is een AANVULLING op de voorwaarden?

 1. Op grond van artikel 4.5 kan de leaseprijs worden aangepast als:
  A. er op basis van wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend;
  B. als naast de kosten van reparatie en onderhoud ook de kosten van banden met minimaal 5%.
 2. De prijzen van vervangend vervoer worden bij een minimale wijziging van 5% aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor autolease.
 3. Afhankelijk van de soort wijziging in de leaseprijs, zullen eventuele wijzigingen conform artikel 4.8 blijken uit de inzetbevestiging, uit een factuur of uit een contractwijziging.
 4. Aan artikel 8 is toegevoegd dat er geen gevaarlijke, radioactieve of explosieve stoffen mogen worden vervoerd, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is en u in het bezit bent van een vergunning.
 5. Aan artikel 8 is tevens toegevoegd dat Terberg Business Mobility het recht heeft om met behulp van een boardcomputerdata te verzamelen over het gebruik van het voertuig. Uiteraard zullen wij de verkregen informatie niet, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekken; tenzij wij daartoe op enige (rechts)grond worden verplicht.
 6. Er is een uitbreiding van artikel 11.5 over eventuele kosten die in het kader van onderhoud, reparaties en keuringen in rekening kunnen worden gebracht. De uitbreiding betreft voornamelijk het gebruik van laadvoorzieningen.
 7. Wanneer u gebruik wilt maken van vervangend vervoer, dient u het vervangende voertuig zelf bij de aangewezen leverancier op te halen en weer in te leveren. In uitzonderlijke situaties geven wij toestemming om elders een vervangend voertuig te huren.
 8. Wanneer in de leaseovereenkomst is bepaald dat de kosten voor seizoensgebonden banden zijn inbegrepen in de leaseprijs, zullen wij ons inspannen om een vervangend voertuig op seizoensgebonden banden ter beschikking te stellen.
 9. Er is een uitbreiding van artikel 13 over aansprakelijkheid en vrijwaring: de aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
 10. Er is een uitbreiding op artikel 14 over de betaling van de leaseprijs en andere verschuldigde Zo mogen wij gedurende de leaseperiode financiële toetsen uitvoeren en kunnen wij op basis daarvan redelijke voorwaarden tot zekerheid stellen.
 11. In artikel 14.8 benoemen wij dat eventuele verschuldigde kosten die, om welke reden dan ook (nog) niet in rekening zijn gebracht, tenminste gedurende 5 jaar vanaf het moment waarop de betreffende kosten zijn ontstaan, bij u in rekening kunnen worden gebracht.
 12. Wanneer u de leaseovereenkomst voor het einde van de looptijd wilt opzeggen, spreken wij in artikel 15.5 expliciet over een opzegtermijn van twee maanden.