Overig

Faq

Wat is de grondslag voor herziening van de algemene voorwaarden van Business Lease Nederland?

Op grond van artikel 1.5 van de algemene voorwaarden versie ALGVWBL2018 zijn de algemene voorwaarden herzien.