Overig

Faq

Kunnen de tarieven in het tarievenoverzicht worden aangepast?

Wij kunnen de tarieven aanpassen indien onderliggende tarieven van de overheid hiertoe aanleiding geven. Daarnaast kunnen wij de tarieven een keer per kalenderjaar aanpassen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten. Wij zullen u minimaal 30 dagen voorafgaand aan een eventuele prijsaanpassing informeren.