Herziening algemene voorwaarden

Waarom zijn de algemene voorwaarden herzien?
Wat is de ingangsdatum van de herziene voorwaarden?
Wat is de grondslag voor herziening van de algemene voorwaarden van Terberg Business Lease Group?
Op welke overeenkomsten zijn de herziene algemene voorwaarden van toepassing?
Wat is er NIEUW toegevoegd aan de voorwaarden?
Wat is een AANVULLING op de voorwaarden?
Wat is VERWIJDERD uit de voorwaarden?
Waar staan de Dekkingsbepalingen voor WA- en Cascoschade?
Zijn er naast de algemene voorwaarden nog andere documenten belangrijk voor mij?
Waar vind ik het privacystatement?
Moet ik een verwerkersovereenkomst met TBM afsluiten?
Kunnen de tarieven in het tarievenoverzicht worden aangepast?
Zijn er voor het leasen van bestelvoertuigen aparte voorwaarden?
Biedt TBM nieuwe vormen van mobiliteit aan?
Kan ik zelf een verzekering afsluiten voor de voertuigen?
Kan ik ook gebruik maken van vervangend vervoer als dit recht niet in de leaseovereenkomst is opgenomen?
Kan ik het voertuig aan het einde van de leaseperiode overnemen?