Invullen Europees schadeformulier

Een aanrijding zorgt voor hectiek. Er moeten veel dingen gedaan worden. Vul het schade-aangifteformulier daarom gestructureerd in. Alle invulvakken zijn voorzien van een nummer. Begin bij nr. 1 en loop stapsgewijs het formulier door. Vul eerst alle velden in en onderteken pas bij het laatste veld, nr. 15.

Met het invullen van het schade-aangifteformulier worden de feiten vastgelegd. Het invullen en ondertekenen is dus geen erkenning van schuld.

Let op! Teken niets dat u niet begrijpt of waar u het niet mee eens bent. Meld de schade binnen 48 uur bij Terberg Business Mobility via 030 – 288 47 74.

Download digitaal schadeformulier

Tips bij het invullen van het
Europees schadeformulier

  • Laat vak 5 nooit leeg. Als er geen getuigen zijn, vul hier dan in ‘Geen getuigen’. Dit voorkomt discussie en/of fraude achteraf.
  • Gegevens voor vak 6, 7 en 8 kunt u vinden op de groene kaart. Deze gegevens kunt u vooraf thuis al op een schade-aangifteformulier invullen. Dit scheelt na een aanrijding zoekwerk en tijd.
  • De persoonsgegevens (vak 9) staan op het rijbewijs. Ook bij de tegenpartij.
  • Toedracht (vak 12): Hiermee wordt de toedracht op het moment van de aanrijding bedoeld. Niet er voor of er na. Kruisjes zetten en onderaan optellen.
  • Vak 13: Een duidelijke tekening helpt bij de afhandeling en vaststelling van de schuldvraag. Als er niet genoeg plaats is, mag dit ook op een ander blad. Foto’s ondersteunen hierbij enorm.
  • Handtekening (vak 15): Als u het samen eens bent, ondertekent u het formulier. Na ondertekening scheidt u de formulieren en neemt u ieder één deel mee. Vul de achterzijde pas na scheiding van de formulieren in.