Terug naar het overzicht

Zijn uw bedrijf en uw zakelijke rijders goed verzekerd?

15 november 2021

U stapt, zoals gebruikelijk na uw werkdag, in uw auto. U zet uw favoriete muziek aan en rijdt rustig naar huis. Plots wordt u verblind door het felle zonlicht waardoor u de naderende bocht mist en op de andere weghelft terechtkomt. U probeert de tegenligger nog te ontwijken maar dat lukt niet.

Dergelijke ongelukken maken diepe indruk op ons. Naast het feit dat iemand een dierbare moet missen, bleek ook nog eens dat de verzekering niet alles voor de nabestaanden kon dekken; met alle financiële gevolgen van dien.

Hoe zit het precies?

Iedereen die in een zakelijke auto rijdt, heeft een WA-en Casco-autoverzekering. Deze verplichte autoverzekering dekt alleen de schade die de bestuurder toebrengt aan andere weggebruikers. Dekking van de kosten van letsel aan de bestuurder zelf en/of medepassagiers bij een verkeersongeval vallen hier niet onder. Bovendien heeft het ook voor de werkgever nadelige financiële gevolgen.

Inzittendenverzekering. Maar welke?

Een inzittendenverzekering is dus eigenlijk een must.

Bij de keuze voor een inzittendenverzekering bestaan er twee opties:

1. Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV) Op grond van deze verzekering wordt een vast bedrag (bij letsel afhankelijk van een percentage blijvende invaliditeit) uitgekeerd uitsluitend bij overlijden of blijvende invaliditeit.
2. Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) Een dergelijke verzekering vergoedt de daadwerkelijke (letsel- of overlijdensschade) van én de bestuurder én de passagiers.

Uit ervaring adviseren wij onze klanten een schadeverzekering inzittenden (SVI) af te sluiten. Met deze verzekering zijn alle kosten van de daadwerkelijke schade van de bestuurders, medepassagiers en het bedrijf gedekt.

Aansprakelijkheid van uw bedrijf verzekerd (SVI)

Voor de kosten van de schade, die door een verkeersongeval worden gemaakt, kan uw bestuurder uw bedrijf aansprakelijk stellen. Is er geen SVI afgesloten dan wordt de werkgever vaak aansprakelijk gesteld en vanuit de zorgplicht zal de organisatie de daadwerkelijke kosten van de schade moeten vergoeden. De SVI dekt de werkelijk geleden schade, los van de aansprakelijkheid, en geeft dekking tot 1 miljoen euro.

Voor de premie hoeft u het niet te laten; het scheelt vaak maar een paar euro per persoon.

Wat betekent een SVI voor de bestuurders en medepassagiers?

Dekking van de daadwerkelijke schade zoals:

  • Letsel (tijdelijk of blijvend) of overlijden
  • Noodzakelijke woning- en/of auto-aanpassing
  • Verlies aan verdienvermogen
  • Gemiste pensioenopbouw
  • Re-integratiekosten voor het begeleiden naar ander werk
  • Kosten gepaard gaande met opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
  • Persoonlijke bezittingen als laptop en mobiele telefoon
  • Inschakelen van hulp bij het huishouden
  • Reiskosten
  • Medische kosten

Wat adviseren wij u?

Als u voor de keuze komt te staan, raden wij in veruit de meeste gevallen aan om te kiezen voor een schadeverzekering inzittenden (SVI). U krijgt namelijk voor een klein extra bedrag per maand in meer situaties de schade vergoed. De gedupeerden krijgen naast letselschade ook materiële schade vergoed. Het uitbetaalde bedrag staat dus niet vast zoals bij een ongevallen-inzittendenverzekering maar bestaat uit de werkelijk geleden schade. Hier vindt u meer informatie over de SVI of OIV verzekering. 

Delen via