Terug naar het overzicht

Laadprijzen elektrische auto moeten transparanter

30 september 2020

Met de toename van elektrisch vervoer, groeit ook de markt voor de laadinfrastructuur. Dat is goed nieuws, want dat betekent meer en betere laadmogelijkheden. Maar met de groei van het aantal laadpunten en marktpartijen, neemt ook de onduidelijkheid toe over de laadprijs. Vaak heb je geen idee wat het kost als je je auto wilt opladen en hoe het tarief is opgebouwd. Daar ben je als ondernemer of ZZP’er met een of meerdere elektrische auto’s natuurlijk niet blij mee. Reden voor het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) om de prijstransparantie in de laadmarkt aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Conclusie: er valt een hoop te verbeteren. Het onderzoek geeft daartoe een stevige aanzet.

De markt is ondoorzichtig

De laadmarkt bestaat uit verschillende partijen die in een keten opereren of taken uitbesteden aan externe partijen. Uit het onderzoek blijkt dat het binnen de hele keten onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke wet- en regelgeving moet naleven. Partijen wijzen naar elkaar om het prijsprobleem op te lossen. Ook is er geen eenduidig beeld over wat prijstransparantie nou precies is.

Prijstransparantie bij de huidige laadvoorzieningen

Het NKL deed onderzoek naar de grootste ergernissen en frustraties als het gaat om de laadprijs. Dit zijn de meest gehoorde klachten:

  • Het is vaak een raadsel waarom je bij de ene laadpaal meer betaalt dan bij de andere. Op de factuur worden prijsverschillen niet duidelijk gespecificeerd.
  • Tarieven vergelijken is lastig. De ene keer vind je het laadtarief via een app of een website (bij abonnement) en de andere keer op de laadpaal.
  • De prijsformatie klopt niet. Je krijgt bijvoorbeeld ter indicatie een gemiddelde prijs, maar achteraf blijkt dat je meer moet betalen. Op de factuur is niet terug te vinden wat de geschatte en uiteindelijke kosten van de laadsessie zijn.
  • Prijzen worden niet altijd inclusief btw weergegeven en vaak krijg je vooraf geen inzicht in de kosten per kWh.
  • Met klachten word je van het kastje naar de muur gestuurd. Als je aanklopt bij de laaddienstverlener sturen ze je door naar de laadpaalexploitant en andersom.

Aanbevelingen voor verbetering

In het onderzoek staan aanbevelingen om de situatie te verbeteren en meer duidelijkheid te scheppen. In de toekomst zou een prijstransparante laadsessie er als volgt uit moeten zien:

  • Voordat je je auto gaat opladen, is het laadtarief duidelijk en makkelijk vindbaar. De prijs die je uiteindelijk betaalt, wijkt niet af van de geadverteerde prijs. Bij ad-hoc laden staat het tarief op de paal (via een scherm, sticker of QR code). Bij een abonnement kun je de prijs digitaal checken (via een app of website).
  • Op de laadpaal staat aangegeven wat het vermogen is. Goed om te weten, want het vermogen van een laadpaal is bepalend voor de duur van een laadsessie. Als je betaalt per tijdseenheid geldt dus: hoe langer je oplaadt, hoe hoger de rekening.
  • Alle verschillende prijscomponenten zijn zichtbaar en duidelijk weergegeven. Dus de prijs per kWh, maar ook de variabele en vaste kosten en eventuele extra kosten.
  • Tijdens en na afloop van de laadsessie heb je inzicht in de totale hoeveelheid afgenomen energie en de totale kosten van de laadsessie. Er zijn al laaddienstverleners waarbij je via een app kunt zien hoe ver de auto is opgeladen en wat de prijs is. Een digitaal afschrift geeft een helder overzicht. De daadwerkelijke kosten kloppen met de tarieven en er zijn geen onverwachte extra kosten in rekening gebracht.

Op naar meer transparantie

Laten we hopen dat de betrokken partijen deze en andere waardevolle aanbevelingen uit het onderzoek serieus nemen (de eerste tekenen zijn gunstig). Een open en transparant prijsbeleid is nodig om de groei van elektrisch rijden verder te stimuleren. Meer weten? Bekijk hier het volledige onderzoek.

Auteur: Irma Schouten

Delen via