Terug naar het overzicht

Klimaat vraagt om rekeningrijden. En vlug!

10 januari 2019

Eind december presenteerden de klimaattafels hun voorstellen om te komen tot een significante reductie van onze CO2-uitstoot. Die reductie is nodig om de opwarming van de Aarde te beperken. Het is nu eindelijk tijd om het achterhaalde taboe op rekeningrijden uit de deur te doen. Gelukkig hoeft dat werknemers en werkgevers geen pijn te doen.

Zelfs in het huidige regeerakkoord is het nog steeds opgenomen: de bezweringsformule dat er in elk geval geen rekeningrijden wordt ingevoerd. Vooral de VVD, als zelfverklaarde vroem-vroempartij, staat een modernisering van het mobiliteitssysteem in de weg.

Twee redenen
Steeds meer partijen in de samenleving zijn er inmiddels van overtuigd dat het goed is om te kijken naar een andere beprijzing van kilometers op de weg. En wel om twee redenen:

  • In 2015 verbond Nederland zich met de rest van de wereld aan het Klimaatakkoord van Parijs. Voor Nederland betekent dit een terugdringing van de CO2-uitstoot van ten minste 49 procent in 2030. Linksom of rechtsom gaat dat pijn doen. Als we niet durven te kijken naar mobiliteit, gaat het op andere gebieden (zoals wonen of voedsel) nog veel méér pijn doen. Want die 49 procent is niet vrijblijvend.
  • Vorig jaar namen de files met 20 procent toe, berekende de ANWB. Nu de economie verder aantrekt is te verwachten dat die trend zich verder zal doorzetten. We praten al twintig jaar over het dichtslibben van Nederland, maar de belangrijkste oplossing die we kiezen is het leggen van extra asfalt. Tijd voor slimmere maatregelen.

Gunstig voor werkgevers en werknemers
Om een paar redenen is het helemaal niet nadelig om aan rekeningrijden te beginnen. Niet voor werkgevers, maar ook niet voor werknemers.

  1. In steden en landen waar rekeningrijden al is ingevoerd, dalen de files met tientallen procenten. Economisch komt dat neer op vele miljarden euro’s die niet worden weggegooid in verspilde tijd. Veel minder ergernis is ook wat waard. En je zou kunnen beargumenteren dat minder files ook leiden tot bijvoorbeeld betere familierelaties.
  2. De laatste jaren hebben steeds meer partijen zich voorstander verklaard, mits, en die mits is met een heel groot uitroepteken, dat het gaat om slimmere beprijzing en niet om hogere beprijzing. Je kunt dan denken aan: een heffing in de spits met een verlaging van belasting op bezit van een auto. Als werkgever kun je dus met een paar slimme aanpassingen zorgen dat je aan de veilige kant zit, waardoor je geld bespaart. Concreet: verruim je werktijden en onderaan de streep betaal je algauw minder.
  3. Werknemers zijn vaak redelijker dan we denken. Zo is 45 procent van de leaserijders bereid om elke dag tussen de 3 en 10 euro te betalen om niet in de rij te hoeven aansluiten. En voor de overige helft geldt… kijk wat er met hun mindset gebeurt wanneer je ze als werkgever (hier en daar) wat meer keuze geeft.

Op dit moment belasten zes van de zeven autobelastingen het bezit van de auto: BPM, BTW, Motorrijtuigenbelasting, assurantiebelasting, bijtelling en leges. Wanneer het aanschaffen en bezitten van een auto goedkoper wordt, loont het sneller om een nieuwe auto aan te schaffen. In veel gevallen komt een elektrische auto daarmee binnen handbereik. Een Prius of Tesla voelt voor weinig rijders als een straf. Bovendien is het goed voor je werkgeversmerk.

Auteur: Basti Baroncini

Delen via