Terug naar het overzicht

Innovatie bij familiebedrijven!

22 januari 2018

Innovatie is hot. Niet alleen in de mobiliteitsbranche. Veel ondernemers hebben dit onderwerp de komende jaren hoog op de agenda staan. Ook u als familiebedrijf zal er ongetwijfeld mee te maken krijgen/hebben. Ik vroeg mij af of er, als het gaat om innovatie, verschillen zijn tussen wel of niet- familiebedrijven. Wat blijkt? Familiebedrijven doen het helemaal niet slecht. Sterker nog, als familiebedrijf heeft u juist een enorme innovatiekracht. Maar wat houdt dat in? En hoe benut u deze kracht om te blijven vernieuwen?

Innovatiekracht

Blijven vernieuwen is belangrijk. Het helpt om een onderneming te laten groeien en de concurrentie voor te blijven. Een aantal onderzoeken onderschrijven dat familiebedrijven niet onderdoen voor niet-familiebedrijven als het gaat om innovatie.

Meer impact met minder geld

Opvallend is dat als familiebedrijven meer zouden investeren, een derde deel nog innovatiever zou zijn. Ondanks dat deze ondernemers dus minder geld steken in innovatie (vergeleken met niet-familiebedrijven), is de impact veel groter. Ze investeren hun geld slimmer en de individuele creativiteit van medewerkers is een belangrijke motor voor vernieuwing. Ook beschikken ze vaak over jarenlange kennis van de sector waarin ze actief zijn. Hiermee hebben ze de kracht om invloed uit te oefenen op de economische markt in Nederland.

Zichtbaarheid

Toch is niet altijd even zichtbaar wat een familiebedrijf investeert in deze vernieuwing. Dat heeft onder andere te maken met de soort innovaties. Het maakt nogal verschil of je een heel nieuw concept bedenkt en vermarkt of een bestaand product of dienst als uitgangspunt neemt. Bij familiebedrijven blijkt het vaak om deze laatste soort te gaan.

Nieuwe dingen blijven proberen

Er zit veel potentie in de innovatiekracht van deze ondernemingen. Maar onderzoek laat ook zien dat familiebedrijven worden geconfronteerd met bedreigingen. Zo is de wens om te vernieuwen vaak afhankelijk van de oprichter. En zit een groot deel van het vermogen vast in het bedrijf en is niet beschikbaar voor innovatie. Het is nodig te investeren in meer onbekende en complexe zaken zoals e-commerce, een nieuwe website, technologie of logistiek. Door nieuwe dingen te blijven proberen, bereidt u de onderneming voor op de veranderende behoeftes van klanten. Zoals snelheid, transparantie en relevantie.

Wat kunt u doen om uw innovatiekracht te vergroten?

Een van de onderzoeken geeft aan dat er 4 maatregelen zijn die familiebedrijven kunnen nemen om hun innovatiekracht te vergroten:

  • Meer gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen van de overheid
  • Professionals betrekken bij besluitvorming over innovatie
  • Het percentage hoogopgeleid personeel verhogen
  • Het training- en opleidingsbudget per werknemer verhogen

Kracht benutten

Ongeveer 70% van alle Nederlandse bedrijven is, net als Terberg Group, een familiebedrijf. Bedrijven die dus een belangrijke bijdrage aan de innovatiekracht van Nederland leveren en daarmee aan onze welvaart en ons welzijn.

Welke innovaties staan bij u op het programma dit jaar?

Auteur: Tamara Rijnen

Delen via