Terug naar het overzicht

Hoe duurzaam is een elektrische auto?

11 november 2020

Ik heb regelmatig discussies met mijn, aan zijn dieselautoverslingerde, echtgenoot over de duurzaamheid van de elektrische auto versus een brandstofauto. Hij houdt bij hoog en bij laag vol dat de elektrische auto helemaal niet zo duurzaam is als ‘ze’ (de voorstanders van elektrisch rijden inclusief ikzelf) beweren. Want, zo stelt hij: ‘bij de productie van de batterij alleen al wordt enorm veel CO2 uitgestoten. Dat krijg je nooit meer gecompenseerd. En de stroom wordt ook nog eens grotendeels opgewekt door kolencentrales en gascentrales, lekker duurzaam.’ Ik weet dat het veel genuanceerder ligt, maar uiteindelijk delf ik altijd het onderspit omdat ik de feiten op dat moment niet goed op een rijtje heb.

Wetenschapper schept duidelijkheid

Ik was daarom heel blij met het filmpje van de Universiteit van Nederland. Daarin legt onderzoeker Auke Hoekstra van de TU Eindhoven haarfijn uit hoeveel een elektrische auto en een dieselauto nu echt uitstoten. Hoekstra vergelijkt de elektrische auto met een dieselauto want deze stoot ongeveer 10% minder CO2 uit dan een benzineauto. In de video geeft hij antwoord op prangende vragen. Hier een samenvatting.

Hoeveel CO2 kost het maken van een diesel en elektrische auto?

Het berekenen van de CO2-uitstoot, begint bij de productie van de auto. Voor een gemiddelde auto, brandstof en elektrisch maakt het niet uit, heb je zo’n 5-6 kg CO2 nodig voor elke kilo die de auto weegt. Dus voor een gewone auto van 1500 kg heb je al snel zo’n 8 ton CO2 nodig. Bij de elektrische auto komt daar de productie van de batterij bij. Het maken van de batterij kost zomaar 5 ton CO2 extra. De elektrische auto heeft echter een lichte aandrijflijn, waarmee je weer 2 ton CO2 bespaart. De elektrische auto heeft dus als hij de fabriek verlaat een CO2-score van 11 ton. Een dieselauto scoort een CO2-uitstoot van 8 ton. De elektrische auto is hier dus nog in het nadeel.

Hoeveel CO2 wordt jaarlijks uitgestoten als je rijdt in een elektrische auto?

De energie voor een elektrische auto wordt opgewekt met verschillende energiebronnen. Ongeveer de helft van de energie wordt opgewekt met behulp van aardgas en een kwart met behulp van kolen. Ongeveer een zesde van alle stroom is afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals wind- en zonne-energie. En dan heb je nog een klein stukje kernenergie. Van de stroom die de elektrische auto ontvangt, wordt 80% gebruikt om de auto te laten rijden. Op basis van de huidige energiemix is de CO2-uitstoot van een elektrische auto 1 ton CO2 per jaar.

Hoeveel CO2 stoot een dieselauto uit?

De energie voor de dieselauto komt vrij bij het verbranden van de diesel in de motor. Slechts 25% van die opgewekte energie wordt gebruikt om de auto te laten rijden. 75% van de energie gaat verloren als warmte. Na 4 maanden rijden heeft een dieselauto al 1 ton CO2 uitgestoten. Na een jaar is dat 3 ton. Een dieselauto stoot dus ongeveer 2 keer zijn gewicht uit in CO2.

Wat is uiteindelijk het verschil in CO2-uitstoot?

Resumerend:

  • Een dieselauto stoot als je ermee gaat rijden jaarlijks 3 ton CO2 uit. De elektrische auto jaarlijks 1 ton CO2.
  • De elektrische auto kwam de fabriek uit met een CO2-score van 11 ton. Na twee jaar rijden komt daar 2 ton bij (1 ton per jaar). Daarmee komt de totale CO2-uitstoot na 2 jaar op 13 ton.
  • De dieselauto kwam de fabriek uit met een CO2-score van 8 ton. Na 2 jaar rijden komt daar 6 ton bij (3 ton per jaar). Daarmee komt de totale CO2-uitstoot na 2 jaar op 14 ton.

Dus hoe duurzaam is een elektrische auto? De elektrische auto is na 2 jaar rijden al duurzamer in gebruik dan de dieselauto.

Hoe ziet de situatie eruit in 2030?

De verwachting is dat het aandeel duurzaam opgewekte energie met behulp van windmolens en zonnepanelen snel zal groeien. Gevolg is dat de elektrische auto steeds minder CO2 zal uitstoten. Tel daarbij op dat een gemiddelde auto 20 jaar meegaat voordat hij naar de sloop gaat en de conclusie is helder: de elektrische auto verslaat de dieselauto met glans als het om duurzaamheid gaat. Nu en in de toekomst. Bekijk de video voor het complete verhaal.

Een gratis laadpaal voor thuis? Terberg Business Mobility, EV Company en BMW hebben de handen in één geslagen om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken. Bij het leasen van een Plug-in Hybride of EV van BMW ontvangt u een gratis laadpaal t.w.v. €1.500,-.

Meer informatie

Auteur: Irma Schouten

Delen via