Terug naar het overzicht

Elektrisch rijden, goed voor u!

6 november 2017

Iedereen weet dat uitlaatgassen een belangrijk aandeel hebben in de uitstoot van CO₂. Reden voor steeds meer bedrijven om hun wagenpark te verduurzamen. Maar wat voor invloed heeft het rijden op benzine of diesel nou precies op onze gezondheid? Daar hoor je niet zoveel over, maar de impact is er wel. Kan elektrisch rijden ook op dat vlak helpen het tij te keren?

De EU stelt normen voor de luchtkwaliteit om de gezondheid van ons als inwoners te beschermen. Het lukt in Nederland nog steeds niet om die normen te halen. De lucht in Nederland is zelfs een van de meest vervuilde van heel Europa. Dat komt door de ligging en onze hoge bevolkingsdichtheid met veel wegen en auto’s. Vooral op de rondwegen van steden en op drukke binnenwegen is de lucht beduidend viezer dan officieel is toegestaan.

Bij luchtvervuiling is fijnstof de grote boosdoener. Fijnstof is een mengsel van natuurlijke stoffen (bijvoorbeeld zeezout) en door de mens veroorzaakte stoffen (bijvoorbeeld roet uit uitlaatgassen). Een belangrijk deel van het fijnstof dat door ons wordt veroorzaakt is afkomstig van gemotoriseerd verkeer. En juist dat deel is het meest schadelijk voor onze gezondheid. De feiten uit het Dossier Luchtkwaliteit van Milieudefensie spreken boekdelen. Enkele voorbeelden:

  • Wonen of naar school gaan in de directe omgeving van een snelweg heeft op dit moment hetzelfde effect op je gezondheid als het meeroken van sigaretten;
  • Tienduizenden Nederlanders hebben luchtwegklachten door de vervuiling door verkeer. Vooral kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn het slachtoffer;
  • Kinderen die opgroeien of naar school gaan in gebieden met verkeer gerelateerde luchtvervuiling hebben vaker last van luchtwegen en allergieën en hebben vijf keer meer kans op zwakke longen. Ze houden de rest van hun leven een grotere kans op verschillende aandoeningen en een zwakkere gezondheid.

Hieronder is te zien wat de impact is van de verschillende soorten brandstof op de gezondheid (NOx en fijnstof)

©Natuur & Milieu

Toelichting: De praktijkemissies van de brandstoffen zijn vergeleken ten opzichte van benzine (Euronorm 6). Hierbij is benzine op ‘100’ gesteld. Bijvoorbeeld; waterstof uit aardgas scoort 0 op gezondheid en 72 op klimaat. Dat is 100% minder gezondheidsschade door uitlaatemissies van PM10 en NOx, en 28% minder klimaatschade door CO2 dan benzine

Nu is er met behulp van katalysatoren en roetfilters al van alles aan gedaan om auto’s ‘schoner’ te maken. Dat is deels gelukt, auto’s die gebouwd zijn voor het jaar 2000 zijn veel viezer dan auto’s van daarna. Maar helemaal voorkomen kun je het bij een verbrandingsmotor natuurlijk nooit. Dit betekent dat je door te kiezen voor elektrisch rijden niet alleen een bijdrage levert aan een beter milieu, maar ook aan een betere gezondheid voor huidige en toekomstige generaties. Een extra stimulans voor bedrijven om het wagenpark (verder) te verduurzamen. Elektrisch rijden. Goed voor u!

Auteur: Irma Schouten

Delen via