CO₂-compensatie

 

 

 

 

 

Terberg Business Mobility en Groenbalans hebben de handen ineen geslagen om de uitstoot te compenseren die wordt veroorzaakt door alle gereden kilometers van de Greenlease voertuigen. De CO₂-uitstoot is berekend met de CO₂-calculator van Groenbalans conform het GHG-protocol.

Wie is Groenbalans?

Geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering geloven wij in een wereld waar de overstap moet worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen.

Actief sinds 2007, met haar oorsprong in de energiewereld is Groenbalans uitgegroeid tot een onafhankelijk en specialistisch adviesbureau. Wij adviseren over duurzame energie, energiebesparing en CO₂-compensatie met als resultaat een CO₂-neutrale onderneming.

Groenbalans maakt deel uit van de Windunie Groep. Windunie is Nederlands grootste ontwikkelaar en producent van windenergie op land. De organisatie is niet de eigenaar van de windmolens, maar verenigt de eigenaren.

In vier stappen naar een klimaatneutrale organisatie

  • Inzicht - Door het in kaart brengen van de CO₂-uitstoot wordt duidelijk wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de CO₂-uitstoot; energie, vervoer, water.
  • Reduceren - Door energiebesparende maatregelen wordt CO₂-uitstoot gereduceerd.
  • Verduurzamen - Door over te stappen naar groene stroom verkleint de CO₂-footprint.
  • Compensatie - Door te investeren in een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland.

 

 

 

Op weg naar een klimaatneutraal wagenpark

Greenlease is het concept voor een duurzamer wagenpark door te rijden met zuinigere auto’s en het rijgedrag aan te passen. Terberg compenseert de resterende CO₂-uitstoot door te investeren in een duurzame energieproject in een ontwikkelingsland. Voor de komende jaren is gekozen voor een bosbehoud- en biodiversiteitsproject in Zimbabwe.

Bosbehoud Kariba National Park, Zimbabwe

Het Kariba-project beschermt 784.987 hectare bos aan het Kariba meer in Zimbabwe. De onderlinge ecopassages tussen 4 nationale parken en 8 wildreservaten zijn van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit en meerdere bedreigde diersoorten. Denk aan olifanten, leeuwen, zebra’s, buffels, wilde Afrikaanse honden en impala’s.

Door dit project leert de bevolking op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk hun eigen traditionele levensstijl te behouden.

Sustainable Development Goals

Projecten moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals, vastgelegd door UN tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. De SGD’s zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Geen armoede

85.000 mensen profiteren door een betere gezondheid en economische kansen.

Gendergelijkheid

40% van de betrokken bevolking is vrouw.

Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater voor 20.000 mensen door nieuw geslagen waterputten.

Klimaatactie

Een jaarlijkse reductie van 1.730.865 ton CO₂.

Leven op het land

784.987 hectare beschermd bos, cruciaal voor de biodiversiteit en wilde dieren.

Greenlease: Stappenplan naar een duurzaam wagenpark

Door de praktische aanpak binnen Greenlease bent u verzekerd van CO₂- en kostenbesparing binnen het wagenpark. Hoe?

Download gratis productinformatie